https://www.hanuskazvolen.sk/

ikebany - urnový hrob

Pamiatka zosnulých

Ikebany s kamenným oválnym podstavcom určené na ozdobu urnových hrobov. Vhodné k Pamiatke zosnulých.

28,00 €
https://www.hanuskazvolen.sk/