Pohrebníctvo Hanuska Zvolen-Petra Hanusková 

0905363987

nonstop kontakt:
0905363987, 045/5333268
pohrebnictvohanuska@gmail.com

prevádzka pri nemocnici: 
Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen