https://www.hanuskazvolen.sk/

Naše služby a ponuka

Komplexné pohrebné služby a aranžovanie udalostí života

Nonstop t.č: 0905363987

Komplexné pohrebné služby

Pohrebné služby v pohrebníctve Hanuska
posledné rozlúčky s pochovaním

Pochovanie do hrobu alebo hrobky. Pochováva sa už do existujúcich hrobov podľa zákonných podmienok. Alebo do novo hrobov,  po podpísaní nájomnej zmluvy podľa pokynov VZN miestnych cintorínov. Každá situácia sa konzultuje vopred. Štandardná výzdoba je u nás bezplatnou samozrejmosťou. Doplnky k pohrebu si samozrejme každý vyberá podľa druhu obradu, katalógov a vkusu či už zosnulého, alebo pozostalých. Vo všetkom Vám poradíme priamo na mieste v kombinácii Vašich predstáv a miestnych zvyklostí. 


Úpravy zosnulých zahŕňa umývanie, make-up, holenie, vlasy, manikúra.

Prevozy zosnulých z miesta úmrtia, z domu, z nemocníc.

Vybavovanie matričných formalít v mieste úmrtia.

Zabezpečenie termínu rozlúčky vo farnostiach a na cintoríne.

Zhotovenie smútočných oznámení/parte.

Pohrebné služby v pohrebníctve Hanuska

posledné rozlúčky s kremáciou

Váš zosnulý/lá blízky môže mať rozlúčku v akomkoľvek dome smútku, kostole a po jej skončení je prevezený/ná do krematória, kde sú telesné pozostatky spopolnené. Urnu s pozostatkami si prevezmete u nás v kancelárii, alebo Vám ju vložíme do hrobového miesta. Vždy podľa dohody. V súčasnosti sú kremačné služby zabezpečované krematóriom Jána Molnára ml. v Nových Zámkoch. Samotné spopolnenie s následným privezením urny je v časovom rozmedzí od 3-14 dní. 

Zariaďujeme aj prevozy zosnulých na kremáciu bez poslednej rozlúčky. Zariaďujeme posledné rozlúčky pri pochovaní urny do hrobu. Zabezpečujeme tiež termíny posledných rozlúčok v  Krematóriu v Banskej Bystrici a prevozy zosnulých do Banskej Bystrice pred poslednou rozlúčkou. 

Srdce a úcta

Do rozlúčiek s Vašimi blízkymi dávame celé svoje srdce naozaj bezplatne.  Smrť predsa nezabíja lásku. 

Prevozy zosnulých 

z miesta úmrtia

v prípade vybavovania pohrebu v Pohrebníctve Hanuska bezplatne. 
Platí pre okres Zvolen.

Chladiace zariadenie

Sa nachádza priamo v pohrebníctve Hanuska na Kuzmányho nábreží 32, Zvolen. Do doby pohrebu v štandardnej dĺžke od úmrtia bezplatne.

Smútočné oznámenie

V prípade vybavovania pohrebu v Pohrebníctve Hanuska v počte 10 ks bezplatne.


Novinky a aktuality

Adresa:

Pohrebníctvo Hanuska , Petra Hanusková

zodpovedná vedúca: Ing. Veronika Roobová

Kuzmányho nábrežie 1092/32, 

Zvolen, 96001

Telefónne číslo:

+421905363987

E-mail:

pohrebnictvohanuska@gmail.com

živé kytice a ikebany
umelé kytice a ikebany
ikebany na hroby

Sprostredkovanie kvetinových aranžmánov

Počas plánovania smutných udalostí, akým je pohreb Vášho blízkeho sme sa postupom času stali priateľmi mnohých rodín a súčasťou mnohých príbehov. Radi stojíme pri Vás i pri spomienkach, úcte, krstoch, svadbách a iných oslavách života. 


Zabezpečujeme starostlivosť  o urnové alebo hrobové miesta 

v rámci Zvolenského okresu jednorazovo aj celoročne. 

 Umytie pomníka, pozametanie blízkeho okolia, reparácia kvetinovej výzdoby a zapálenie sviečky. 

Pri bližšie informácie a cenovú ponuku kontaktuje kanceláriu na telefónnom čísle 0905 363 987 alebo  email -  pohrebnictvohanuska@gmail.com.

Jednorazovo/pravidelne. Ceny od 20 - 100 eur za mesiac


Zabezpečujeme vence a kytice k spomienkovým slávnostiam a udalostiam pre mestá, obce, organizácie.

V rámci celého Banskobystrického kraja. 

Po dohode možnosť privezenia na miesto udalosti. 

Ceny od 20 - 100 eur

Pre bližšie informácie a cenovú ponuku nás kontaktujte na telefónnom čísle 0940 378 246 Petra Hanusková alebo      email - pohrebnictvohanuska@gmail.com.

V prípade dlhodobej spolupráce vytvorenie výhodnejšej cenovej ponuky. 


https://www.hanuskazvolen.sk/