https://www.hanuskazvolen.sk/

Smrť blízkeho človeka patrí v našom živote k bolestným udalostiam a v tejto situácii, stojíme blízko pri Vás práve MY.

Naše služby, ponuka

Nonstop t.č: 0905363987

Pohrebné služby
posledné rozlúčky s pochovaním

Pochovanie do hrobu alebo hrobky. Pochováva sa už do existujúcich hrobov podľa zákonných podmienok. Alebo do novo hrobov,  po podpísaní nájomnej zmluvy podľa pokynov VZN miestnych cintorínov. Každá situácia sa konzultuje vopred. Štandardná výzdoba je u nás bezplatnou samozrejmosťou. Doplnky k pohrebu si samozrejme každý vyberá podľa druhu obradu, katalógov a vkusu či už zosnulého, alebo pozostalých. Vo všetkom Vám poradíme priamo na mieste v kombinácii Vašich predstáv a miestnych zvyklostí. 

Pohrebné služby 

posledné rozlúčky s kremáciou

Váš zosnulý/lá blízky môže mať rozlúčku v akomkoľvek dome smútku, kostole a po jej skončení je prevezený/ná do krematória, kde sú telesné pozostatky spopolnené. Urnu s pozostatkami si prevezmete u nás v kancelárii, alebo Vám ju vložíme do hrobového miesta. Vždy podľa dohody. V súčasnosti sú kremačné služby zabezpečované krematóriom Jána Molnára ml. v Nových Zámkoch. Samotné spopolnenie s následným privezením urny je v časovom rozmedzí od 3-14 dní. 

Zariaďujeme aj prevozy zosnulých na kremáciu bez poslednej rozlúčky. Zariaďujeme posledné rozlúčky pri pochovaní urny do hrobu. Zabezpečujeme tiež termíny posledných rozlúčok v  Krematóriu v Banskej Bystrici a prevozy zosnulých do Banskej Bystrice pred poslednou rozlúčkou. 

Kontaktujte nás

Pohrebníctvo Hanuska 

Petra Hanusková

zodpovedná vedúca: Ing. Veronika Roobová

Kuzmányho nábrežie 1092/32, 

Zvolen, 96001

+421905363987

pohrebnictvohanuska@gmail.com

Občianske obrady
Cirkevné obrady
Vojenské obrady

Bezplatné samozrejmosti v pohrebníctve Hanuska

Srdce a úcta

Do rozlúčiek s Vašimi blízkymi dávame celé svoje srdce naozaj bezplatne.  Smrť predsa nezabíja lásku. 

Prevozy zosnulých 

z miesta úmrtia

v prípade vybavovania pohrebu v Pohrebníctve Hanuska bezplatne. 
Platí pre okres Zvolen.

Chladiace zariadenie

Sa nachádza priamo v pohrebníctve Hanuska na Kuzmányho nábreží 32, Zvolen. Do doby pohrebu v štandardnej dĺžke od úmrtia bezplatne.

Smútočné oznámenie

V prípade vybavovania pohrebu v Pohrebníctve Hanuska v počte 10 ks bezplatne.

živé kytice a ikebany
umelé kytice a ikebany
ikebany na hroby
https://www.hanuskazvolen.sk/