https://www.hanuskazvolen.sk/

Pohrebníctvo Hanuska Zvolen 

 Čas neúprosne beží a odpočítava život a roky každému z nás.

nonstop kontakt aj počas sviatkov:
0905363987, 045/5333268
pohrebnictvohanuska@gmail.com
zodpovedná vedúca prevádzky pohrebníctva Hanuska Zvolen: Ing. Veronika Roobová
Kuzmányho nábrežie 32, 96001 Zvolen 

Sprevádzanie v posledných chvíľach života s Vašimi blízkymi

Kontaktujte nás aj vo chvíľach kedy prichádza posledný moment života Vášho blízkeho. 
Radi Vám pomôžeme posledným sprevádzaním, kde sa obrátiť, čo ešte zariadiť, čo posledné vysloviť.
Mnohé veci majú pri posledných rozlúčkach svoj čas a svoju postupnosť a s tým všetkým Vám radi pomôžeme.
Zvoľte si sami čas na prípravu poslednej rozlúčky s Vašim blízkym, tak aby mohol odísť tak akoby si to sám želal. 

Sprevádzanie i po skončení pohrebu, či poslednej rozlúčke. Úradné záležitosti, cintorínske služby, duchovné poradenstvo.


Sprevádzanie počas poslednej rozlúčky s Vašimi blízkymi

Po zabezpečení všetkých potrebných formalít pri úmrtí, po zabezpečení poslednej rozlúčky, po výbere všetkého potrebného k poslednej rozlúčke sme tu pre Vás i počas priebehu pohrebu. Viac v sekcii služby a ponuka.

Po predošlej dohode Vás sprevádzame cirkevným pohrebom, vojenským pohrebom, občianskym pohrebom. 

Žiadna rozlúčka nie je pre nás rovnaká a radi ju zorganizujeme podľa predstáv, tak ako Vašich zosnulých, tak i Vašich predstáv. 

Smerovanie smútočných hostí podľa zvyklostí a požiadaviek pozostalých, ukladanie kvetinových darov, odovzdávanie kondolencií. 

Nájdete nás aj tu hrobarka.sk

https://www.hanuskazvolen.sk/